O Firmie

Uprawnienia i certyfikaty

Posiadamy uprawnienia pozwalające na wykonanie konstrukcji stalowych zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1090-2:

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2451-CPR-EN1090-2013.0122.005
Wymagania jakości według EN ISO 3834-2:2005
Certyfikat spawalniczy DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0112.003